Detox-therapie bij chronische ziektes

Bij chronische ziektes wordt er gebruik gemaakt van een  combinatie van homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, voedingsadviezen en fytotherapie, waarbij oorzakelijke factoren, die geleid hebben tot de ziekte-toestand, stap voor stap worden ontgift. Deze ontgiftingsmethode maakt gebruik van dieet, plantaardige middelen en voedingssupplementen en bovendien van heel specifieke homeopathische middelen  om het lichaam weer in (zijn oude, natuurlijke) balans te brengen.

Deze vorm van therapie wordt ingezet als onderdeel in de ondersteunende behandeling van autisme, ADD, ADHD en aanverwante gedragsstoornissen, van vermoeidheids-syndromen, stoornissen in het afweer-systeem en hormonale verstoringen.

In de praktijk blijken moderne ziektes, waaronder autisme, een stapeling van verschillende oorzaken te zijn, zowel genetisch als epi-genetisch. (zie ook het artikel in de American Journal of Biochemistry and Biotechnology, Vol. 4, No. 2, 2008 van Dr. Abha Chauhan over Autism Spectrum Disorders) Bij epi-genetische factoren denken we aan stress, milieu-vervuiling, landbouwgiffen, medicijn-gebruik, vaccinaties, narcose,  drugs, toxische stoffen in de voeding, etc. Al deze factoren kunnen een belangrijke negatieve invloed hebben, zeker op de ontwikkeling van de hersenen van het kind. Speciaal de hersenen zijn erg gevoelig aan oxidatieve stress. Het doel van deze combinatie-therapie is toxische stoffen zoveel mogelijk te ontgiften.