Ontgiften met homeopathie

Ontgifing  met homeopathie

Dit is een homeopathische methode die bestaat uit een homeopathisch kuur.  De duur van een kuur hangt af van de ernst van de problemen en van de reacties van de patiënt, meestal worden kuren van 8 weken gegeven. Kuren dienen zo lang herhaald te worden tot er geen verbetering meer optreedt, met steeds 1 of 2 weken rust tussen de kuren.