Post-Vaccinaal Syndroom

Het post-vaccinaal syndroom is een geheel van klachten die na een vaccinatie ontstaan zijn. Dit kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten zijn. Vaccins bevatten veelal aluminiumhydroxide, formaldehyde, eiwitverontreinigingen en de entstoffen zelf, viraal of bacterieel of toxines, soms ook kwik (griepvaccin). Deze vaccins kunnen bij mensen met een slecht functionerend ontgiftingssysteem (bijvoorbeeld door een tekort aan metallothioneine) of bij een slecht functionerend immuunsysteem tot (ernstige) bijwerkingen leiden. Uit ervaring blijkt dat ‘de periode na een vaccinatie’ veel ruimer genomen dient te worden dan de drie dagen die nu veelal gehanteerd worden. Klachten die pas 4 weken tot in uitzonderlijke gevallen zelfs 3 maanden na vaccinatie ontstonden,  kunnen soms nog als een post-vaccinaal syndroom gediagnosticeerd worden.